Bhagavat : ભાગવતનો ઉદ્દેશ્ય અને તેનું મહાત્મ્ય. – ભાગ – ૨૬૮

Bhagavat : પરમ પૂજ્ય ભાગવત પરમહંસ શ્રી રામચંદ્ર ડોંગરેજી મહારાજનું શ્રીમદ્ ભાગવતપ્રકાશ

by Hiral Meria
Bhagavat Purpose of Bhagavat and its mahatmya. – Part – 268

પૂ. બાપજીએ શ્રી સત્યનારાયણ મંદિર-માલસર. ના આંગણે પ્રેમથી કરેલી 33 ભાગવત સપ્તાહને આધારે

Bhagavatપ્રાત:કાળ થયો. દશરથજી ( Dashrath ) જાગતા નથી. મંત્રી સુમન્તજી આવ્યા. ધૈર્ય ધારણ કરી સુમન્તજી કૈકેયીના ( Kaikeyi ) મહેલમાં આવ્યા, દશરથજી મુર્છામાં છે. સુમન્ત સમજી ગયા . કૈકેયીએ કંઈક કપટ કર્યું હોય એમ લાગે છે. કૈકેયીને પૂછ્યું છે. મહારાજા કેમ જાગતા નથી? કૈકેયી ક્રોધમાં બોલી મને કંઈ ખબર નથી. આખી રાત રામ, રામ કર્યું છે, તેથી તેમના રામને જઈને પૂછો. સુમન્ત રામજી ( Ram ) પાસે આવ્યા. તમારા પિતા તમને યાદ કરે છે. પ્રભુએ કૈકેયીના મહેલમાં પ્રવેશ કર્યો, કૈકેયીને પૂછ્યું મા! મારા પિતાજીને શું થયું
છે? મને કેમ ખબર ન આપી? 

કૈકેયી:-રામ તને શું કહું? તારા પિતાના દુ:ખનું કારણ તું છે. મેં વરદાન માગ્યાં તે વરદાનના બંધનમાં તારા પિતા
આવ્યા છે. બે વરદાનો કહી સંભળાવ્યાં.

રામચંદ્રજી માતાજીને વારંવાર પ્રણામ કરી કહે:-તું મારા તરફ પક્ષપાત કરે છે. મને ઋષિમુનિઓનો સત્સંગ થાય અને
મારું કલ્યાણ થાય માટે તમે મને વનમાં મોકલો છો. મા! ભરત કરતાં મારા પર તમારો અધિક પ્રેમ છે.

કૈકેયીની નિષ્ઠૂરતાની હદ છે. રામ શબ્દ સાંભળતાં દશરથ રાજાએ આંખો ઉઘાડી. રામ વંદન કરે છે. ત્યારે ઉઠીને
આલિંગન આપ્યું છે. રામ! મને છોડીને જઇશ નહિ.

રામજી પિતાને સમજાવે છે, આપ ધર્મ ધુરંધર છો. આપને કોણ સમજાવી શકે? ચૌદ વર્ષનો સમય જલદી પૂરો થઈ જશે
અને આપના દર્શન કરવા આવીશ. તમારા આશીર્વાદથી વનમાં પણ મારું કલ્યાણ થશે. મને તો આનંદ થાય છે. મારો ( Bharat ) ભરત રાજા થશે. રામચંદ્રજીએ આશ્ર્વાસન આપ્યું. રામજી ત્યાંથી કૌશલ્યાના મહેલમાં આવ્યાં માનું હ્રદય ભરાઈ આવ્યું. સુંદર આસન ઉપર
બેસાડી ઓવારણાં લીધાં.

કૌશલ્યા કહે:-બેટા! તું આવ્યો તો સારું થયું. વસિષ્ઠજી ( Vasisth ) તિલક કરશે. આજે દરબારમાં બહુ સમય લાગશે. બેટા! તું
ભોજન કરી લે.

રઘુનાથજી ધીરગંભીર છે. માને કહે છે, મા! પિતાજીએ અયોધ્યાનું ( Ayodhya ) રાજ્ય ભરતને આપ્યું છે. અને મને વનનું રાજ્ય
આપ્યું છે.

કૌશલ્યાએ બધું સાંભળ્યું. આ વચન હ્રદયમાં ઘા તીર સમાન લાગ્યાં. એવુ દુઃખ થયું કે જેનું વર્ણન ન થઈ શકે. કહિ ન
જાઈ કછુ હ્રદય વિષાદુ।

પછી ધીરજ ધારણ કરી કૌશલ્યા બોલ્યાં. બેટા! તું વનમાં જાય અને ભરત રાજા બને તેમાં વાંધો નથી. પણ તારા વિના
તારા પિતાનું શું થશે? બેટા! આજે તો બડ ભાગી બન અવધ અભાગી.

બેટા! હું તારી સાથે આવું પણ મારો પતિવ્રતાનો ધર્મ ના પાડે છે. બેટા વનદેવો વનમાં તારું કલ્યાણ કરો.
તે જ સમયે સીતાજી ( Sita ) ત્યાં આવ્યાં સાસુજીને વંદન કરી ધરતી ઉપર નજર રાખી ઉભાં.
કૌશલ્યા કહે:-બેટા! આ મારી પુત્રવધૂ નથી. સાક્ષાત્ લક્ષ્મીજી મારા ઘરમાં આવ્યાં છે. મને એક આશા હતી. પ્રેમલતા
મોટી થઈ ફળ આપશે.

બેટા! તારે વનમાં જવું હોય તો જા, પણ આ સીતા મારી પાસે રહેશે. મારો દીકરો દુઃખી થાય તો વાંધો નહી. પણ મારા
ઘરે પારકી દીકરી આવી છે, તે કોઈ રીતે દુઃખી ન થાય. તેનું તો પલકો આંખનું રક્ષણ કરે છે, તેમ રક્ષણ કરવું જોઈએ. રાખહું પલક
નયન કી નાઈ

Bhagavat : ભાગવતનો ઉદ્દેશ્ય અને તેનું મહાત્મ્ય. – ભાગ – ૨૬૭

રામજીએ સીતાને કહ્યું:- તમે ઘરમાં રહેશો તો મારી મા સુખી થશે. સાસુ-સસરાની સેવા કરવી એ તમારો ધર્મ છે.
વનમાં રાક્ષસો હોય છે. વનવાસમાં અનેક પ્રકારનો ત્રાસ છે. વનવાસ મારા માટે માંગ્યો છે. ઘરમાં રહી તમે સર્વની સેવા કરજો.
સીતાજી મનમાં વિચારવા લાગ્યાં પ્રાણનાથની સાથે શરીર અને પ્રાણ બન્ને જશે કે કેવળ એકલા પ્રાણ જશે. કિ તનુ
પ્રાણ કિ કેવલ પ્રાના ।

સીતાજી ધીરજ ધારણ કરી બોલ્યા:-આપે સુંદર ઉપદેશ આપ્યો પણ સ્ત્રીનો આધાર પતિ છે. તમને એવી ખાત્રી હોય કે
તમારા વિયોગમાં સીતા ચૌદ વર્ષ જીવશે તો મને ઘરમાં રહેવા આજ્ઞા આપજો. તમારા વિરહમાં મારા પ્રાણ તો જવાના છે, તેથી
ભાગ્યશાળી થવાની છું. પણ મારા આ શરીરને ભાગ્યશાળી કરો તો સારું.વધારે શું કહું ? નાથ, તમે તો અંતર્યામી છો.
રામચંદ્રજીએ વિચાર્યું, વધારે આગ્રહ કરીશ તો પ્રાણ ત્યાગશે. કહ્યું:-દેવી! હું તમને વનમાં લઈ જઇશ.
કૌશલ્યાએ કહ્યું:-બેટા! એક ક્ષણ સીતાને અળગી મૂકીશ નહિ. તમારી મનોહર જોડીને હું હવે ક્યારે જોઇશ?
તે સમયે લક્ષ્મણજી ત્યાં આવ્યા. રામજીએ લક્ષ્મણને ઉપદેશ આપ્યો, લક્ષ્મણ તમારે સર્વનું રક્ષણ કરવાનું છે.
માતાપિતાની સેવા કરવા તમારે ઘરમાં રહેવાનું છે.

લક્ષ્મણ ( Lakshman ) કહે:-માતાપિતા તમે છો. આપ મારો ત્યાગ કરશો તો હું કોને શરણે જઈશ? મારો ત્યાગ ન કરો. જળ વિના
માછલી જીવી શકે, પણ સીતારામ વિના લક્ષ્મણ ન જીવી શકે.

રામં દશરથં વિદ્ધિ માં વિદ્ધિ જનકાત્મજા ।
અયોધ્યામટબીં વિદ્ધિ ગચ્છ પુત્ર યથા સુખ ।।

રામજી જાણતા હતા કે, લક્ષ્મણ રામસીતા વગર જીવી શકશે નહિ. લક્ષ્મણને કહ્યું, તમે મા સુમિત્રાની આજ્ઞા લઈ
આવો. લક્ષ્મણજીએ માતાજીને સંક્ષેપમાં કથા કહી સંભળાવી. કૈકેયી, તેં અયોધ્યા ઉજ્જડ કરી. સુમિત્રાએ કહ્યું:-ગચ્છ તાત યથા
સુખમ્ લક્ષ્મણ! તને એકલાને સેવાનો લાભ આપવા રામ વનમાં જાય છે, તું અનન્યભાવે રામસીતાની સેવા કરજે. પુત્રવતી
જુબતી જગ સોઈ । રઘુપતિ ભગતુ જાસુ સુત હોઈ ।। અવધ તહાં જહં રામ નિવાસુ। ત હઁ ઈ દિવસ જહઁ ભાનુ પ્રકાસુ।।

You Might Be Interested In
Join Our WhatsApp Community

About News Continues

News Continuous is created to spread authentic, accurate and correct news across platforms. This news venture is managed by experienced journalists. Drop an email for collaborations.

Newsletter

Subscribe to our Newsletter to get the latest news updates.

To explore your career & collaborate with us pls write to us on following email id [email protected]

@2023 – All Right Reserved. 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More